el tiempo pasado/aceptado

el tiempo pasado/aceptado

bfa thesis, 2014