el tiempo pasado/aceptado

el tiempo pasado/aceptado
bfa thesis, 2014